Klauzula informacyjna w związku z art. 130 a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.…

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: + 48 533 655 000, magdalena.waligora@cbi24.pl
 2. Cele przetwarzania danych osobowychrealizacja obowiązków prawnych przez administratora na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 3. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz PKS S.A. w Stalowej Woli.
 4. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej tj. przez 5 lat.
 5. Ma Pan/i prawo:
 6. dostępu do treści swoich danych,
 7. sprostowania swoich danych osobowych,
 8. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 10. Kategorie danych osobowych: dane zwykłe, dane dotyczące naruszeń prawa.
 11. Źródło danych osobowych: Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.
Skip to content