WYMIANA OPON !!!

Szczegóły pod numerem telefonu: 604 484 831 lub 604 427 211

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU SKROPLONEGO PROPAN - BUTAN LPG Postępowanie nr ZP 2/PKS/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU LPG
Postępowanie nr ZP 2/PKS/2017

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2017r. Ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615939-N-2017 dnia 14.11.2017r. pod adresem:
 
Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:
UWAGA zmiany!
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.
3. SIWZ - PO ZMIANIE
4. Załącznik nr 1 do SIWZ - PO ZMIANIE
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - PO ZMIANIE
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania

INFORMACJA AUTOBUSOWA

Uwaga podróżni !!!

Informacja autobusowa PKS Stalowa Wola S.A. na kursy własne i przelotowe od dnia 10.01.2017 r. nowy numer telefonu 708 488 200 (koszt połączenia 2,58 zł / 1 min)

Lokale do wynajęcia

 

PKS w Stalowej Woli S.A. posiada do wynajęcia lokale, mieszczące się przy ul. Ofiar Katynia 30

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Lwowa

PKS Stalowa Wola S.A. zaprasza na jednodniowe wyjazdy do Lwowa. Planowany termin wyjazdu:  26.08.2017.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.09.2017r. Opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 184-376580 dnia 26.09.2017r. pod adresem:

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376580-2017:TEXT:PL:HTML

Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 JEDZ wersja edytowana
  4. Załącznik nr 2 JEDZ wersja PDF
  5. Załącznik nr 3 wzór umowy
  6. Załącznik nr 3 wzór umowy PO ZMIANIE
  7. Załącznik nr 4 instrukcja wypełnienia JEDZ
  8. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie