Klauzula informacyjna - monitoring

 

Klauzula informacyjna - monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,

  2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń na terenie siedziby Administratora;

  4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobo.wych (w tym służbom ochrony, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnio­nym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in. Policji i prokuraturze;

  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządze­nia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilo­wania;

Serwis www.pksstwola.com.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie Czytaj wiecej..